Bjølstad studentboliger, Kråkerøy i Fredrikstad

Disse studentboligene er i tilknytning til Høyskolen på Værste, og var ferdigstilt august 2016. Byggene er bygget i massiv tre og har vært et spennende prosjekt for oss. Vi hadde oppdraget med isolering og tekking av alle tak og membraner. Det er benyttet 2-lags asfaltbelegg på alle tak. Samarbeidet Med Ove Skår AS på prosjekter der massivtre har blitt brukt, har vært meget viktig og lærerikt for oss.

Referanser