Lilleborg – Ski Næringspark

Vi har også stått for takarbeidene på Lilleborgs nye lagerbygg i Ski Næringspark. Her ble det levert og lagt radonmembran. Totalt 8000 m2 automatisert lager. Bygget er oppført med bæresøyler og gitterdragere i stål. Tak med TRP stålplater isolert med Jackopor og Rockwool trykkfast isolasjon og tekket med PVC takfolie.

Byggherre var Høegh Eiendom og prosjektet ble ferdigstilt mai 2014.

Referanser