Litteraturhuset Fredrikstad

Literaturhuset Fredrikstad har blitt byens lokale møteplass for kultur og matopplevelser. Vår entreprise besto i å isolere og tekke hovedtak samt isolere og legge membraner på takterrasse og dekke over parkering som er under parken i bildet. Alle tak og membraner ble tekket med 2-lags asfaltbelegg. Vi takker Brick AS for oppdraget!

Litteraturhuset Fredrikstad ble ferdigstilt januar 2013.