Studentboliger ved Høyskolen i Østfold, Halden

For entreprenør Ove Skår AS bidrar vi med takarbeider på nye studentboliger ved Høyskolen i Østfold. Dette er et prosjekt i regi av Studentsamskipnaden i Østfold, og skal totalt inneholde 352 studenthybler fordelt på 4 blokker. Disse byggene er oppført etter passivhus-modellen med alle elementer i massivt tre. Isolert med Rockwool TOP ROCK fall isolasjon, og tekket med 2-lags asfalt takbelegg. Her har vi også levert radonmembran.

Byggetrinn 1 ble ferdigstilt i august 2014, og byggetrinn 2 sto ferdig i juli 2015.

Referanser