Trio Ving – Ski Næringspark

På vegne av Høegh Eiendom AS har vi utført tak-og membranarbeider på Trio Vings nye hovedkontor- og produksjonslokaler i Ski Næringspark. Prosjektet besto av ett nybygg og total ombygging av ett eksisterende bygg. Hele prosjektet er gjennomført etter BREEM-standard. Isolert med Jackopor og Rockwool trykkfast isolasjon. Som tekking er det benyttet 2-lags asfalt takbelegg. Her har vi også levert radonmembran.

Delt entreprise med Brick AS som prosjekt- og byggeleder. Ferdigstilt sommeren 2014.

Referanser