Wilberg Atrium

Stadig flere byggeprosjekter får en miljøvennlig profil. BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) er et system for miljøsertifisering som ble etablert i Storbritannia, men som nå har blitt et ledende verktøy for miljøklassifisering av bygg i Europa. Wilberg Atrium et av pilotprosjektene som ble bygget i henhold til den norske tilpassingen av systemet. Isolert med Jackopor og Rockwool trykkfast isolasjon. Som tekking er det benyttet 2-lags asfalt takbelegg.

Byggherre var Fredriksborg Eiendom. Hovedentreprenør var Ove Skår AS. Ferdigstilt i august 2014.

Referanser