Serviceavtale

Når sjekket du sist taket ditt?

Taket er den viktigste delen av et bygg, men også ofte den mest neglisjerte. Små skader kan fort utvikle seg til en katastrofe dersom de ikke repareres fortløpende. En undersøkelse foretatt av Anticimex viser at under halvparten av takene på norske hus er i tilfredsstillende stand. 40 % av takene har rom for utbedringer, mens 14 % av takene lekker og krever umiddelbare tiltak.

Serviceavtale

Vi tilbyr våre kunder en service- og vedlikeholdsavtale som innebærer at man til en fastsatt pris får to årlige inspeksjoner som innebærer sjekk og renhold av tak med nedløp. I tillegg får man tilgang til en 24-timers vaktservice med utrykning innen fire timer. Ved en inspeksjon går vi nøye over hele taket og ser etter rifter eller andre små skader som på sikt kan føre til en lekkasje. Reparasjon av mindre skader inntil 5 m² er inkludert i prisen. Vi sjekker også nedløp og rengjør rister og sluker. Last ned vårt avtaleskjema for detaljer.

Tilstandsrapport

Etter hver inspeksjon skrives en rapport, som også fungerer som en tilstandsrapport. Basert på denne anbefaler vi tiltak på kort og lang sikt. Dermed kan disse legges inn i budsjetter og gi en forutsigbarhet for både eiendomsbesitter og taktekker.

Se også våre referanseprosjekter.